ALGEMEEN

Wij voelen het als onze plicht om zorg te dragen voor onze omgeving, de natuur, onze medewerkers en uiteindelijk de consument. We investeren daarom om zo duurzaam mogelijk te ondernemen en onze producten zo ecologisch mogelijk te telen. Onze planten zijn zorgvuldig geselecteerd op resistentie tegen ziekten en plagen, zodat we steeds minder gewasbescherming hoeven toe te passen in zo bijdragen tot een duurzamere wereld.

NATUUR

Bij onze locaties grazen schapen om het gras netjes te houden en wordt er in het broedseizoen niet gemaaid. Heggen, bloemenperken en een bijenhotel zorgen voor een grote(re) populatie bijen en insecten. Onze planten zijn genetisch zorgvuldig geselecteerd op resistentie tegen ziekten en plagen, zodat we minder bestrijdingsmiddelen hoeven toe te passen.

WATER

Regenwater wordt opgevangen en slaan we op. Dit kunnen we vervolgens hergebruiken. Op deze manier maken we optimaal gebruik van water en is er geen waterverspilling.

KLIMAAT

In ons afvalplan is vastgelegd hoe we afval scheiden en groenafval tot compost verwerken. Ons doel is om de hoeveelheid afval waar mogelijk te beperken. Er wordt langer koud geteeld, hiermee verminderen we ons energieverbruik en gaan we ongedierte tegen. Onze producten worden uitsluitend vervoerd in wagens met de laagste uitstoot.

MENS

Wij behandelen iedereen met respect en hechten veel waarde aan lange termijn samenwerkingen.

CERTIFICATEN

Flandresse is in het bezit van de certificaten MPS-A+, MPS-GAP, GLOBAL-GAP en MPS SQ en Product Proof.  Op al onze producten staat ons GGN nummer vermeld, zodat iedereen steeds online onze duurzaamheidsstatus kan volgen.