Flandresse jest produktem firmy FlorAmor NV

FlorAmor przywiązuje wagę do Twojej prywatności. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy między innymi jakie dane są gromadzone na naszej stronie internetowej, w jaki sposób są wykorzystywane oraz jak je chronimy. Akceptując naszą politykę prywatności wyraźnie wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, udostępnianie oraz przechowywanie przez nas swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. W przyszłości FlorAmor może zdecydować o zmianie oświadczenia o ochronie prywatności, na przykład jeśli w zakresie określonym przez prawo będą przetwarzane inne dane (osobowe), które nie zostały wymienione w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Obowiązującą wersję zawsze znajdziesz na stronie internetowej FlorAmor.

Gromadzenie i wykorzystywanie: Gdy odwiedzasz stronę internetową, zwyczajnie szukając informacji na tematy lub o produktach, które się na niej znajdują, nie są przetwarzane żadne dane osobowe. Dopiero, gdy wyrazisz chęć otrzymania określonych usług lub produktów, wzięcia udziału w konkursach lub zapytania o usługi, które wymagają rejestracji (jak np. otrzymywanie newslettera, zapytanie o ofertę cenową, złożenie zamówienia, zgłoszenie udziału w konkursach lub wydarzeniach itp.) zostaniesz poproszony o podanie określonych danych osobowych (jak np. imię, nazwisko, login, adres e-mail, nazwa ulicy, kod pocztowy, adres korespondencyjny, data urodzenia, zawód, numer telefonu).

Wszystkie podane dane osobowe FlorAmor będzie przetwarzała zgodnie z zapisami niniejszej polityki oraz przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Oświadczasz, że dane przekazane firmie FlorAmor należą do Ciebie lub masz zgodę na ich wykorzystywanie i udostępnianie. FlorAmor może odmówić Ci dostępu do swoich stron internetowych lub ich części, czasowo lub trwale, jeśli używasz fałszywych danych lub danych pochodzących od osób trzecich bez ich zgody.

Przetwarzanie: FlorAmor przetwarza dane osobowe w celu nawiązania kontaktu, dostarczenia produktów lub usług, o które się zwrócono lub dla których dokonano rejestracji, poinformowania o własnej ofercie produktów oraz usług (m.in. dacie wydarzenia organizowanego przez FlorAmor, konkursach itp.), personalizacji swojej oferty produktów i usług oraz w celach marketingowych. FlorAmor przesyła wyłącznie informacje, na które zapisano się na stronie internetowej.

FlorAmor będzie co do zasady przetwarzała podane dane osobowe jedynie w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli FlorAmor zechce przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach lub przekazać je współpracującym z nią przedsiębiorstwom dla celów marketingu bezpośredniego stron trzecich, zwróci się do Ciebie o wyraźną zgodę na takie działanie, której masz prawo udzielić lub odmówić.

Ochrona: FlorAmor chroni Twoje dane przy użyciu różnych środków technicznych i administracyjnych w celu zminimalizowania ryzyka utraty, niewłaściwego wykorzystania, nieuprawnionego dostępu, ich ujawnienia oraz modyfikacji. FlorAmor przechowuje dane osobowe nie dłużej niż jest to prawnie dozwolone i usuwa je, gdy nie są one już niezbędne do celów opisanych powyżej.

Zmiana/usuwanie danych: Przysługuje Ci ustawowe prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich ewentualnej korekty. W tym celu należy wysłać zapytanie na ogólny adres e-mail FlorAmor. Jeśli Twoje dane nie są zgodne ze stanem faktycznym, są niekompletne lub nieistotne z perspektywy celów, dla których przetwarzamy Twoje dane, lub jeśli uważasz, że Twoje dane zostały niewłaściwie wykorzystane, możesz zażądać od nas zmiany lub usunięcia Twoich danych. Tego typu wnioski będą rozpatrywane zgodnie z ustawą o ochronie prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych z dnia 8 grudnia 1992 r.

FlorAmor może gromadzić anonimowe lub zbiorcze dane o charakterze nieosobowym, takie jak typ przeglądarki lub adres IP, używany system operacyjny lub nazwa domeny strony internetowej, przez którą trafiono na stronę FlorAmor lub ją opuszczono. Umożliwia to stałe optymalizowanie naszej strony internetowej dla użytkowników.